Menu

Visuel Identitet

Sådan skaber du en tydelig profil

Vis hvem du er

Kongedisciplinen indenfor grafisk design er logodesign. Men logoet er ikke nok, hvis du vil stå stærkt på markedet. For at opnå succes, må din virksomhed have en visuel identitet, der får den til at stå frem.

Brand, identitet og logo

Når virksomheder i dag skal udvikle deres brand, er der mange faktorer, der spiller ind. Derfor er det særligt vigtigt at udvikle en visuel identitet, der kan samle virksomhedens værdier og virkemidler. Men hvad er forskellen på brand, visuel identitet og logo? Lad os se på det.

Virksomhedens brand henviser til oplevelsen af jeres virksomhed, jeres produkter og services. Det oplevede billede af virksomheden og de følelser oplevelsen medfører, hører alt sammen til virksomhedens brand. Der er altså tale om de referencer og følelser, der opstår, når folk forholder sig til jeres virksomhed. Her handler det om, at kunderne gerne skulle tænke på f.eks. god service, kvalitet eller betænksomme medarbejdere, når de tænker på jeres brand.

Virksomhedens identitet beskriver de visuelle virkemidler, der repræsenterer din virksomhed. Identitetssystemer er grupper af visuelle elementer. De er med til at sikre ensartethed i jeres kommunikation og image.

Virksomhedens logo er et helt centralt element i profilen. Det er let genkendeligt og hjælper kunderne med at opdage, dele og huske brandet. Det er virksomhedens aftryk i omverdenen.

Markedet er i dag præget af stor konkurrence, og alle slås om opmærksomheden. Derfor er jeres designstrategi vigtig. Det er væsentligt for jeres virksomhed, at den kan trænge igennem til målgruppen, og I skal derfor kommunikere jeres budskaber ud klart og tydeligt. Det skal kort sagt stå klart, hvem I er, og hvad I tilbyder.

Designprocessen

Når designprocessen går i gang, skal du tage udgangspunkt i virksomheden. Designet skal for det første skabes ud fra virksomhedens mål, værdier og strategi. Det skal være et udtryk for virksomhedens kerneidentitet.

For det andet skal designet skabes ud fra faktorer som kultur, markedsforhold, konkurrenter og kunder. Der er altså mange ydre faktorer, der har indflydelse på, om designet bliver en succes.

Det er derfor vigtigt, at du både har styr på virksomhedens grundlæggende kerneværdier og kulturen på det marked, du ønsker at ramme. På den måde kan din virksomhed opnå succes med den visuelle identitet. Læs mere om kulturens betydning for markedsføring her

Logoet er ikke alt

Logoet er det mest synlige og grundlæggende identitetselement, og et godt logo kommunikerer virksomhedens værdier. Logoet skal dog ikke nødvendigvis tænkes som en statisk størrelse. Det er en god ide at anvende et dynamisk logo med flere logoversioner, skrifttyper og farver. Logoet skal kunne rumme hele virksomhedens værdisæt og muligheder.

Men logoet er kun ét af grundelementerne i en visuel identitet. Der er udover logoet en række komponenter, du skal indføre, hvis der skal være tale om en visuel identitet. Her er tale om f.eks. farvepalet, typografi og billedstil. Når du har udviklet en genkendelig og veludført visuel identitet, vil du på baggrund af dine valg af disse elementer kunne præsentere virksomheden visuelt - uden brug af navn og logo. Og kunderne vil ikke være i tvivl om, hvem der er tale om. 

Designmanual og løbende udvikling

For at få og holde overblikket over den samlede designstrategi og den visuelle identitet, skal du udforme en designmanual, der skal være tilgængelig for medarbejderne. Hvis ikke der udformes en designmanual, risikerer du, at dine medarbejdere sætter deres personlige præg på f.eks. skrifttyper. Det giver et mudret billede af virksomheden, og i værste fald kan den visuelle identitet falde fra hinanden.

Tidligere trykte man designmanualerne, så medarbejderne kunne have dem i hånden, men den tid er forbi. Det er en bedre ide at lægge manualen online, hvor alle virksomhedens medarbejdere kan se, hvordan strategien ser ud.

Den online version giver desuden mulighed for løbende at arbejde med manualen og anvende den i mange år. Det er væsentligt ind i mellem at udvikle eller ændre virksomhedens visuelle strategi for at følge med tiden, kunderne, konkurrenterne og markedet. På den måde gør du positivt opmærksom på virksomheden og viser, at du tager kunderne og din virksomhed seriøst.

Din visuelle identitet er afgørende for at stå stærkt på et marked præget af stor konkurrence. Den gør det tydeligt, hvem du er. Læs med her og lær, hvorfor identiteten er så vigtig.

Har du et projekt i tankerne?

Kontakt os og få en snak – det koster ikke noget.

Kontakt os

Storgade 29B, 4180 Sorø