Menu

Segmentering

Hvem er dine kunder?

Segmentering: Strategi og proces

Hvem er dine kunder? Hvis din markedsføring skal have effekt, er det vigtigt at have en klar definition af de kunder, du vil ramme. Derfor er det vigtigt, at du udfører en segmentering af markedet, inden du begynder en kampagne.

Grundlæggende handler segmentering om, at du skal henvende dig til både de nuværende og de potentielle kunder, der kan skabe den største fortjeneste til din virksomhed.

Et segment er defineret som en homogen gruppe på baggrund af f.eks. køn, bopæl eller værdier. En målgruppe er det eller de segmenter, du henvender dig til gennem din markedsføring.

Fordele ved segmentering

Der er mange fordele ved segmentering. Her kommer fire meget vigtige:

For det første giver processen mulighed for at målrette din kommunikation til forskellige segmenter og tale deres sprog.

For det andet giver segmenteringen mulighed for at undersøge målgruppens særlige behov og målrette markedsføringen hertil.

For det tredje kan din virksomhed udnytte ressourcerne bedre. I stedet for at skyde med spredehagl kan du målrette dine ressourcer til den særlige målgruppes behov.

For det fjerde kan du målrette udviklingen af nye produkter således, at den tilpasses målgruppens ønsker og fremtidige behov.

Segmenteringsprocessen

Når du udfører segmenteringen, er der flere processer, du skal igennem. I første omgang udfører du en markedsbeskrivelse og en afgrænsning af markedet. Her er det vigtigt, at du gør dig klart, hvordan markedet ser ud som en helhed.

Er det i vækst eller aftagende? Hvor omfattende er det? Og hvem er konkurrenterne på markedet?

Når markedsbeskrivelsen er lavet, fortsætter du med at analyserer forbrugerne ud fra segmenteringsvariabler. Disse variabler henviser til kendetegn, der beskriver den enkelte forbruger. Det kunne være alder, indkomst eller livsstil.

Segmenteringsvariabler kan opdeles i to forskellige typer:

Sociodemografiske variabler

Disse omfatter alder, køn, bopæl og livsfase samt uddannelse, arbejde og indkomst.

I forhold til disse variabler er det vigtigt at se på den historiske og kulturelle udvikling, der er på området. Forholdene i samfundet ændrer sig konstant, og et begreb som livsfaser er derfor under udvikling.

Der er f.eks. sket en udvikling i, hvornår kvinder får deres første barn. Det er altså vigtigt at du forholder dig til, hvordan markedet ser ud nu og ikke for 10 år siden.

Adfærdsorienterede variabler

Dette er segmentering baseret på forbrugerens holdninger til forbrug, brands og forandring. Disse variabler er altså mere komplekse end de sociodemografiske.

Eksempler på adfærdsorienterede variabler er medie- og indkøbsvaner, loyalitet, forbrugshyppighed og forandringsvillighed. Det kan være nødvendigt at vide, om den målgruppe, du ønsker at præsentere for et nyt produkt, nu også er villig til forandring.

Marketing Mix

Markedsføring kan opdeles i de fire P’er: produkt, pris, placering og promovering. Ikke at forveksle med Jack Price’s fire P’er fra artiklen om email markedsføring.

Produktet henviser ikke kun til den fysiske eller digitale vare, men også design og indpakning.

Prisen henviser til både listeprisen på den enkelte vare, samt tilbud og finansieringsmuligheder.

Placering beskriver, hvor produktet sælges – er det kun lokalt eller har du en webshop, der leverer internationalt?

Promovering henviser til virksomhedens markedsføring.

Når vi om lidt skal se på, hvilke forskellige typer markedsføring der findes med udgangspunkt i segmentering, er det godt at du holder dig disse kategorier for øje.

Strategi og markedsføring

Afhængig af om man vil ramme bredt, flere afgrænsede segmenter eller blot en enkelt specifik målgruppe, er der forskellige former for markedsføringsstrategier:

Udifferentieret markedsføring: Indenfor denne strategi vælger du at ramme bredt. Du anvender en generelt rammende strategi for din markedsføring, der ikke forsøger at ramme en særlig målgruppe med specifikke krav og behov. Det kan f.eks. gælde markedsføringen af broer eller salt og sukker, der alle er produkter og services som mange mennesker benytter sig af.

Differentieret markedsføring: Her vælger du at ramme specifikke segmenter med forskellig markedsføring til de forskellige grupper. Det kan være markedsføring af produkter til henholdsvis mænd og kvinder.

Koncentreret markedsføring: Indenfor denne strategi vælger du én løsning til ét særligt segment. Det er altså en meget koncentreret form for markedsføring, der kræver et yderst godt kendskab til den målgruppe, du gerne vil ramme. Det kan være et læringsspil til børn i alderen 4-6 år.

Der er, som du kan se, mange faktorer, der spiller ind, når du skal foretage en segmentering. Men selvom det er et stort arbejde, har det en enorm effekt. Som vi har skrevet her, kan du ved hjælp af segmentering få et overblik over dine kunder og dermed målrette din markedsføring til den enkelte kundegruppe. Og det er noget, kunderne kan lide!

Segmentering er nødvendigt, hvis du vil målrette din markedsføring og undgå at skyde med spredehagl. Med en holdbar strategi og den rigtige proces, vil du opleve, at du rammer helt rigtigt. Læs med her og bliv klogere på processen.

Har du et projekt i tankerne?

Kontakt os og få en snak – det koster ikke noget.

Kontakt os

Storgade 29B, 4180 Sorø