Menu

Kulturens magt

Kultur skaber præferencer

Kultur og markedsføring

Kulturen er overalt omkring os, og den har stor betydning for din markedsføring. Den er foranderlig og kan til tider være svær at gøre sig klog på, men en god forståelse for kulturelle bevægelser kan give dig en fordel på markedet.

Kultur er noget, der er svært at definere. Noget, der ligger i luften, og som er svært at forklare. Om I spiser flæskesteg eller and til jul, om du er til fodbold eller håndbold og ikke mindst hvor både du og dine kunder bruger jeres penge.

Kulturelle bevægelser eksisterer i mange former. Nogle kulturer rummer hele lande som vores danske sprog, der binder os sammen som folk, fordi der ikke er andre i verden, der taler det. Andre kulturer findes i mindre grupper - der er forskel på, hvor mange cafe latte man drikker to go i København i forhold til på gården i Vestjylland.

Og så findes der et hav af subkulturer, der måske sætter sig i mod en større bevægelse i et samfund. Det kan være veganere, der er modtagelige overfor helt særlig markedsføring af madvarer eller elitesportsudøvere, der bruger flere kosttilskud end den generelle befolkning og derfor er mere opmærksom på markedsføring af disse.

Kulturen overleveres

I modsætning til dyr, fødes mennesker ind i en relativt fri verden, hvor instinkter er erstattet af opfindsomhed. Kulturen opstår i denne verden med tiden som et netværk af symboler og betydninger, der overleveres fra individ til individ.

Tag f.eks. kulturen på jeres arbejdsplads. Den bliver overleveret til nye medarbejdere og de bliver med tiden en del af denne kultur. Måske går I meget op i medarbejdernes sundhed og har derfor en kultur på kontoret, der siger, at alle står op ved skrivebordet minimum en time om dagen. Dette er en eksempel på en arbejdskultur, der bliver overleveret fra “gamle” medarbejdere til nye medarbejdere, der med tiden tager værdien og kulturen til sig.

Tendenser og kultur er ikke de samme

Det er vigtigt ikke at misforstå budskabet og tro, at mode og tendenser i samfundet er det samme som de mere grundlæggende, dybereliggende og historiske bevægelser i et land eller et område.

Kulturen i et samfund er en kompleks størrelse. Det omhandler sprog, påklædning, mad, musik, kunst, reklamer og de mere grundlæggende forhold som etik og moral. Der er kulturelle mønstre og forhold der virker konstante, men kulturen i et samfund er foranderlig.

Fire vigtige forandringer

De kulturelle systemer forandres

For det første sker der ændringer i de kulturelle systemer. Nogle sker hurtigt, andre over længere tid. Her kan sproget ændrer sig, og der kan opstå nye måder at kommunikere på. Nogle kulturelle ændringer sker i det små og det tager lang tid, før det bliver offentligt bevidst. Andre forandringer sker ved store, skelsættende begivenheder.

Det vigtige er at forså, at kulturen er i evig bevægelse. Pendulordet “bjørnetjeneste” er et godt eksempel. Ordet har - fordi det i mange år er blevet anvendt forkert - skiftet betydning. I dag betyder bjørnetjeneste enten, at du gør nogen en stor tjeneste eller en tjeneste, der gør mere skade end gavn.

Samfundet ændrer sig

For det andet forandrer samfundet og det politiske system sig. Eksempelvis har kvinder fået en forandret rolle i samfundet og er blevet en stor del af arbejdsmarkedet og den politiske verden. Der findes mange powerkvinder med egne virksomheder, og vi har haft vores første kvindelige statsminister.

Disse kvinder passer hjemmet ved siden af deres arbejde og ikke som deres arbejde. Derfor skal f.eks. husholdningsprodukter markedsføres helt anderledes end de skulle før. De skal passe ind i den nye kultur og rettes mod både mænd og kvinder.

Vi er multikulturelle

For det tredje er vores samfund blevet mere multikulturelle. Derfor kan man ikke nødvendigvis ramme en hel befolkning med de samme kulturelle virkemidler.

Migrationen og den øgede mulighed for transport rundt i verden betyder, at samfund rundt omkring består af mange forskellige kulturer, der nogle gange er forenelige, mens der i andre tilfælde opstår parallelsamfund.

F.eks. er der mange kvinder af anden etnisk herkomst, der ikke stemmer til de danske valg, selvom de har været danske statsborgere i årtier. Københavns kommune har derfor valgt at undervise disse kvinder i, hvordan man stemmer og det har fået flere af dem til at stemme.

Øget kommunikation gennem medier

Til sidst ændrer medierne sig. Tidligere var det sværere at kommunikere på tværs af grænser, men internettet har åbnet op for kommunikation og markedsføring på helt nye platforme.

Igen kræver det et stort kendskab til kulturen på de forskellige sites og til, hvordan dine kunder bruger din hjemmeside og de sociale medier.

Hvad betyder kultur for markedsføring?

En ting er at vide, hvad kultur er. Noget andet er at have en forståelse for, hvordan kulturen påvirker menneskers værdier, bevidsthed og forbrugsvaner.

Kulturen har stor betydning for markedsføring, men hvordan fungerer det i praksis? Lad os vende blikket mod resten af verden. Tag nu markedsføring i USA – det er målrettet individet, fordi kulturen kræver det. I asiatiske lande er trenden det modsatte, for der er familiens ve og vel i højsædet.

Der kan også være forhold i kulturen, der tvinger virksomheder ud i omlægninger, de ikke selv havde planlagt. Eksempelvis kan visse lande kræve en grønnere miljøpolitik i virksomheden, hvilket de kan være nødt til at efterleve, hvis de fortsat vil have indflydelse på markedet.

Anvend de rigtige symbolværdier

Kendskab til kulturen kan fungere som virkemiddel til at anvende de rigtige symbolværdier i markedsføringen.

Ved at kende kulturen i dine målgrupper, kan du anvende de rigtige symbolværdier som sprog, farver og billeder, der påvirker dem, du gerne vil ramme med din markedsføring.

Rød er f.eks. en farve der anvendes meget forskelligt i forskellige kulturer. I Danmark har rød også flere betydninger som powerfarve, stopsignal og kærlighed. I Indien betyder farven til gengæld renhed, og indiske kvinder bliver gift i røde brudekjoler.

Generelt er det vigtigt, at du sætter dig ind i de kulturer, du ønsker at ramme med din markedsføring. Heldigvis kender du dine kunders behov bedre end de fleste, ja ofte dem selv.

Forstår du dig på de forskellige værdier og kulturelle virkemidler, kan der opstå magiske resultater i markedsføringen.

Hvad er kultur? Hvorfor har den betydning for din forretnings succes? I denne artikel forklarer vi kultur og traditioner og uddyber, hvilken betydning den har for din markedsføring. Kultur bestemmer mere end du tror.

Har du et projekt i tankerne?

Kontakt os og få en snak – det koster ikke noget.

Kontakt os

Storgade 29B, 4180 Sorø