Menu

Kreativitet

Evnen til nyskabelse

‘If you can dream it – you can do it’

Kreativitet er evnen til at gøre ideer til virkelighed og til at kombinere eksisterende viden på en ny måde. Det er igennem den kreative proces, mennesket skaber fremskridt - herunder selvfølgelig også de tekniske fremskridt.

Alle kan være kreative

Alle opgaver indeholder et element af kreativitet, ligesom alle mennesker indeholder evnen til at være kreativ – selvom de måske ikke udtrykker den så tydeligt. Vi får alle ideer til et eller andet. Det er derimod muligt at tale om, hvor stor en kreativ sans eller evne, man besidder. Den kreative sans er ikke lige veludviklet hos alle. Men den er der. 

Kreativitet opstår igennem nysgerrighed eller forundring over en tilstand, problem, opgave eller lignende. Faktisk kan man sige, at sand kreativitet kun opstår, hvis man dyrker evnen til at forholde sig åbent og nysgerrigt til omgivelserne. Dvs. at man både skal have viljen og kunne acceptere dristighed og til tider uforsigtighed. Det er alt sammen egenskaber, vi alle har. Og særligt i reklamebranchen ser man store mængder af kreativitet sat fri for fuld udblæsning.

Kreativitet hænger uløseligt sammen med ideer og ide-generering. Ideer kan opstå igennem en kreativ proces - somme tider styret - andre gange kommer de ud af den blå luft.

To typer kreativitet

Kreativitet kan beskrives og deles op i to typer: De kreative og de systematiske metoder. Brainstorming er et eksempel på en kreativ metode. Morfologisk metode er et eksempel på en systematisk metode, hvor man via kombinatorik kan danne sig en række ideer.

Kreativitet er ikke bare et spørgsmål om talent. Kreativiteten kan udvikles i alle.

Kreativitet er en naturlig ressource, som vi alle er begavet med fra fødslen. Når vi bruger og stimulerer kreativiteten, vil den vokse og udfolde sig gennem hele livet. Kreativitet er som en muskel - desto mere den bliver brugt, desto mere udvikler den sig.

Den kreative proces - ideerne og produkterne tager udgangspunkt i et behov - udvikler sig til noget konkret og håndgribeligt, når vi anvender vores kreativitet, og når vi anvender kreativitet til at udvikle fyldestgørende løsninger. 

Kreativitet er differentiering

Virkelig nye ting opfindes meget sjældent. Men i den kreative proces søges efter ikke tidligere sete løsninger, så budskabet kan skille sig ud fra mængden. 

Den værste hindring for kreativitet er ensartethed, det forventede og banale. Kunsten er at finde et nyt koncept, som samtidig er relevant, dvs. videregiver det budskab, der forøger attraktiviteten og efterspørgslen. 

Kreativitet har - i markedskommunikation og reklame - noget at gøre med evnen til at trænge igennem kommunikationsstøjen. Om at være anderledes. Om at udskille sig fra mængden.

Men høj opmærksomhedsværdi er ikke nok. Budskabet skal være relevant for dem, man henvender sig til. Desværre er der mange eksempler på at f.eks. et tv-spot eller en annonce har stor opmærksomhedsværdi, men uden at nogen bagefter kan huske, for hvem og hvorfor reklamen blev bragt. I nogle undersøgelser af reklamens effekt kaldes det lav “branding”, hvor betegnelsen branding alene forstås som andelen af de interviewede, der kan huske mærke og/eller virksomheden.

‘If you can dream it – you can do it’ er et Walt Disney citat.  

Alle mennesker besidder evnen til at være kreativ. Kreativitet er en kernekompetence, som mange drømmer om at udvikle og udvise endnu mere. Læs her, hvordan kreativitet kan forstås.

Har du et projekt i tankerne?

Kontakt os og få en snak – det koster ikke noget.

Kontakt os

Storgade 29B, 4180 Sorø