Magasiner og brochurer

Konkurrencen om læserens opmærksomhed er stor, og budskaberne sælger ikke sig selv. Informationsflowet er i dag enormt og derfor er det endnu vigtigere, at skille sig ud og skabe et magasin eller en brochure, der sender præcis det signal, der rammer målgruppen.

Derfor skal din brochure eller dit kunde/medlemsmagasin have visuel gennemslagskraft. Hos Nisted Bruun er vi eksperter i visuel formidling.

Intet design kan dog stå alene. Vi lægger stor vægt på at design og journalistik går hånd i hånd. Vi mestrer lay-out, typografi og de journalistiske genrer og skaber en helhed i produktet.

Kalk & Teglværks-
foreningen

Sammen med vonbülow har nisted-bruun udarbejdet grafisk materiale til Kalk & Teglvæksforeningen

CSR / Egen Vinding & datter

Fonden til blivende økologisk balance arbejder på et projekt i flere afrikanske lande. Projektet tager udgangspunkt i en lerstensmaskine som ved pres kan omdanne almindelig lerjortd til byggesten. Men byggehold som skal undervise lokale håndværker forsøges projektet solgt ind til flere afrikanske lande.

Genoplad

Visit Vestsjælland

Grafisk design

friefagskoler.dk

Indhold

lay-out

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune ønskede at samle statistikker og tal om Kommunen i et samlet værk.

//Læs mere

Grafisk design

Visit Vestsjælland

//Læs mere

Viljen til at ville skaber evnen til at kunne

Lay-out

ADHD brochure for HB Pharma

Babyzonen

HP Pharma

En serie af brochurer om ADHD

Citat

Sorø Magazine lay-out

Jurafabrikken

Sammen med vonbülow har nisted bruun løst den grafiske opgave på Jurafabrikkens materiale. Jurafabrikken er et netværk for jurastuderende.

Magasindesign

Designerens force er at arbejde med og have blik for form, komposition og den visuelle historiefortælling. Arbejdet med det visuelle formsprog er en evig læringsproces, hvor man skal være åben for mulighederne - også de uventede – for at kunne skabe nye formmæssige oplevelser.

Profil Metal

//Læs mere

Kalk & Teglværks-
foreningen